Απόκρυφα Έλαια - Νερά - Αλάτια - Μελάνια

Απόκρυφα Έλαια - Νερά - Αλάτια - Μελάνια

Οι πρόγονοί μας χρησιμοποιούσαν αρωματικά ελαια στην τελετή και τελετουργίες εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια πριν. Επειδή πολλά ακόμα αιθέρια έλαια είναι ακόμα διαθέσιμα, μπορούμε να συνεχίσουμε να κατασκευάζουμε τα δικά μας μείγματα σήμερα. Στο παρελθόν, τα έλαια δημιουργήθηκαν τοποθετώντας λάδι ή λίπος πάνω από μια πηγή θερμότητας, και έπειτα προσθέτοντας αρωματικά βότανα και λουλούδια στο λάδι. Πολλές εταιρείες σήμερα προσφέρουν συνθετικά έλαια σε ένα κλάσμα του κόστους των αιθέριων ελαίων (τα αιθέρια έλαια είναι αυτά που πραγματικά εξάγονται από ένα φυτό). Ωστόσο, για μαγικούς σκοπούς είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε αυθεντικά αιθέρια έλαια - αυτά περιέχουν τις μαγικές ιδιότητες του φυτού, τις οποίες δεν έχουν τα συνθετικά έλαια.

Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0002
9,30€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0004
6,20€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0018
17,36€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0001
11,16€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0012
19,84€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0005
8,06€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.ΜΜ.024
3,72€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0068
6,39€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.ΜΜ.018
1,24€
Καλέστε μας
Κωδικός: 13.AR.0025
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0026
2,42€
Καλέστε μας
Κωδικός: 13.AR.0063
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0029
7,44€
Καλέστε μας
Κωδικός: 13.AR.0024
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0057
3,10€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0030
3,72€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0032
3,53€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0031
6,20€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0034
6,82€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0039
6,45€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0055
3,97€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0040
8,18€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0045
4,96€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0062
8,06€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0059
8,68€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0048
4,96€
Καλέστε μας
Κωδικός: 13.AR.0038
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0033
4,96€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0042
4,46€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0019
3,97€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0022
9,92€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0058
7,44€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0044
6,20€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0041
3,60€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0064
6,20€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0043
5,08€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0046
3,72€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0054
4,96€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0047
8,68€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0050
3,97€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0028
7,19€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0049
8,12€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0065
6,45€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0053
5,27€
Καλέστε μας
Κωδικός: 13.AR.0021
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0056
7,75€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0036
4,96€
Καλέστε μας
Κωδικός: 13.AR.0020
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0027
2,73€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0060
2,48€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: L.04689
3,10€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0067
9,92€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.AR.0061
4,96€