Από Φυσικό Κερί Μέλισσας

Από Φυσικό Κερί Μέλισσας

Τι είναι γλυκό και χρυσό και προέρχεται από τις μέλισσες;

Όχι το μέλι! Σήμερα, ρίχνουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε ένα ευέλικτο μαγικό συστατικό, το κερί μέλισσας.

Το κερί μέλισσας μπορεί να εξυπηρετήσει τη Μάγισσα με διάφορους τρόπους. Με το κερί μέλισσας κατασκευάζοναι, ομοιώματα, φυλαχτά και σφραγίδες. Είναι συστατικό σε αλοιφές και φυσικά προϊόντα σώματος. 

Στα μεσαιωνικά γριμόρια όταν μιλούν για «κερί», σχεδόν πάντα αναφέρονται σε κερί μέλισσας.

Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.40.239
0,19€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.40.239
0,19€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.40.239
0,19€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.40.239
0,19€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.40.239
0,19€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 40.0.00
5,58€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 40.0.00_Χ
18,60€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 40.1.00
4,96€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 40.1.00_Χ
16,74€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 40.2.00
4,34€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 40.2.00_Χ
14,88€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 40.3.00
3,72€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 40.3.00_Χ
13,64€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 08.40.2433
1,36€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 40.3.P_Χ
1,61€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.ΧΧ-40.019
4,96€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.40.410
4,34€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.40.003
5,58€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.ΥΠ40..003
7,44€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.40.719
6,45€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.40.111
12,15€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.40.00
2,17€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.ΑΓ40.003
7,44€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.ΧΧ40.009
8,06€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.40.008
7,44€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.Μ.40.11
7,44€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.40.04-Λ
3,03€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.40.014
8,06€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.40.004
4,96€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.40.0044
7,44€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.40.0048
9,92€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.BW.011
8,31€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.40.01Χ
6,20€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.ΧΧ.223
4,96€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.40.023
5,58€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.XX-40.$
4,96€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.XX-40.Ε
4,96€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.XX-40.37
4,71€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.40.033
5,58€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.40.002
4,96€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.40.0244
7,44€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 14.40.212
7,44€
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 13.40.777
6,20€